Schelpdierconferentie
2022

De stichting Schelpdierconferenties organiseert op 20 en 21 januari 2022 de 7e editie van de internationale schelpdierconferentie, in het Deltapark Neeltje Jans. Hoofdthema is “Schelpdieren, eiwitbron van de toekomst ?”

Onder het voorbehoud dat de covid maatregelen achter de rug zullen zijn, biedt de conferentie volop mogelijkheden elkaar eindelijk weer eens in levende lijve te ontmoeten. Naast veel ruimte voor informeel contact bestaat het programma uit lezingen, discussies, poster presentaties, pitches en een beurs voor bedrijven en instellingen. Tevens zal tijdens de conferentie de “Duurzaamheid award schelpdiersector 2020/2021” worden uitgereikt.

De conferentie is gericht op de schelpdiersector in binnen- en buitenland. Er worden deelnemers verwacht uit Nederland, UK, Ierland, Duitsland, Denemarken en Portugal. Voor vertaling Engels – Nederlands vv wordt gezorgd.

Wij hopen u te kunnen verwelkomen,

Jaap Holstein, Jasper van Houcke en Aad Smaal
Stichting Schelpdierconferentie

Thema
en dagindeling

Schelpdieren, eiwitbron van de toekomst?

Schelpdieren zijn een bron van gezond voedsel, en ze worden op een duurzame wijze geproduceerd. Ze zijn gezond vanwege de voedingswaarde: rijk aan eiwitten en mineralen, weinig vet maar wel belangrijke vetzuren. Schelpdieren worden gekweekt in de natuurlijke omgeving. Ze eten wat de natuur te bieden heeft en hebben vergeleken met andere soorten voedsel een extreem lage ecologische voetafdruk. Ze zorgen voor recycling van voedingsstoffen waardoor de groei van hun eigen voedsel -de algen-, wordt bevorderd. Toch is de belangstelling bij consument beperkt tot een groep echte liefhebbers. In bredere kring is er wel waardering, maar ontbreekt kennis van de karakteristieken en ervaring met toepassingen. Het is zelfs zo dat de consumptie van schelpdieren in Europa al jaren afneemt, mede omdat geschikte locaties voor kweek afnemen. Dit in schril contrast met de 8 % jaarlijkse groei in productie elders in de wereld: zie onderstaande figuur op basis van FAO data.
In de traditionele Europese kweekgebieden zijn er beperkingen vanwege kustbeheer, recreatie, natuurbescherming, en nieuwe gebieden zijn niet zomaar voorhanden. Intussen is er de noodzaak tot duurzame productie van gezonde voeding, niet alleen in Europa maar wereldwijd, zeker gezien de verwachte toename van de wereldbevolking en de hogere eisen die worden gesteld aan voeding. In deze context worden op de conferentie verschillende thema’s verder uitgediept, op basis van analyses, en gericht op oplossingen. Wat zijn de vragen, wat zijn de mogelijkheden, en wat kunnen we leren van anderen?

Donderdag 20 januari: Schelpdieren gezond en duurzaam

Op de eerste dag wordt ingegaan op de betekenis van schelpdieren als eiwit- en vetzuurbron van de toekomst, mede in vergelijking met traditionele bronnen uit de veeteelt. Wat is ervoor nodig om de (jonge) consument hiervoor te interesseren, wat wordt er al aan gedaan en hoe wordt dit elders aangepakt. Het gaat dan niet alleen om de betekenis als gezonde voedselbron, maar ook om het aspect duurzaamheid. Hoe zit het met de footprint in termen van koolstof, stikstof, fosfaat en zoetwater gebruik, en hoe verhoudt zich dit zowel tot vlees als tot vegetarische voeding. En hoe circulair is de schelpdierproductie, wat is de stand van zaken en wat staat er op de rol voor verdere ontwikkeling? Op basis hiervan komt aan de orde hoe dit met de consument te communiceren en hoe in te spelen op de wensen van de huidige en toekomstige consumenten.

Uitreiking duurzaamheid award 2020/2021

Ook dit jaar kunnen schelpdierkwekers, -handelaren en toeleveranciers meedingen naar de prijs voor de meest duurzaam werkende dan wel meest innovatieve kweker / handelaar / toeleverancier 2021/22. (zie ook onder prijs voor innovatie en duurzaamheid)
Op basis van de inzendingen wordt door de jury een selectie gemaakt van de meest duurzame/innovatieve initiatieven van de afgelopen jaren. De awards worden uitgereikt na de middagsessie op 20 januari.

Diner met pitches 20 januari

Tijdens het diner met sprekers, standhouders en sponsors, waarvoor bezoekers zich kunnen inschrijven, zullen er pitches worden gepresenteerd van jonge professionals in de voedsel- en schelpdiersectoren.

Vrijdag 21 januari 2022: Nieuwe toekomst, nieuwe aanpak

Op de 2e dag is de conferentie gericht op voorwaarden voor uitbreiding van schelpdierkweek in ons land. Hoe wordt ingespeeld op de behoeften van de (toekomstige) consument en de afnemende productie in Nederland en daarbuiten. Mogelijkheden voor offshore kweek worden in het buitenland op steeds meer locaties verkend en ook in Nederland staan er pilots op stapel om dat uit te proberen. Dat vereist een geheel nieuwe aanpak. Er zijn nieuwe technieken nodig om onder offshore omstandigheden te werken, er worden hoge eisen gesteld aan de logistiek, en ook wat betreft de kweektechnieken zal er nog heel wat te pionieren zijn. Dit komt met name in de ochtendsessie aan de orde. Vragen over het beheer, de vergunningverlening en de benodigde ondersteuning komen ‘s middags aan de orde, met als basisvraag vanuit welke visie de nieuwe manier van schelpdiercultuur in nieuwe gebieden ontwikkeld kan worden. Dit heeft o.a. betrekking op medegebruik van windparken, de combinatie met zeewierkweek, natuurontwikkeling en de beheer visie wat betreft het uitgeven van ‘eiwit ’kavels.

Wanneer

Donderdag - Vrijdag
20 - 21 januari, 2022

Waar

Faelweg 5
4354 RB Vrouwenpolder

Voor Wie

De Schelpdiersector
in binnen- en buitenland

Binnenkort
volgt meer
informatie

Het
event

Lezingen, DiscussieS & Beurs

De conferentie zal bestaan uit lezingen, discussies, en een beurs voor bedrijven en instellingen.

Deelnemers

De conferentie is gericht op de schelpdiersector in binnen- en buitenland. Er worden deelnemers verwacht uit Nederland, UK, Ierland, Duitsland, Denemarken en Portugal. Voor vertaling Engels – Nederlands wordt gezorgd.

Beurs

Ruim 20 bedrijven zullen zich beide dagen op de beurs presenteren. De toegang tot alleen de beurs is gratis. Voor het bijwonen van de presentaties dient u zich aan te melden.

De
Beurs

Ruim 20 bedrijven zullen zich beide dagen op de beurs presenteren. De toegang tot alleen de beurs is gratis. Voor het bijwonen van de presentaties dient u zich aan te melden

Benieuwd welke bedrijven zich al aangemeld hebben voor de beurs? Klik op onderstaande button en ze stellen zich aan u voor!

Onze
Sponsors

Voorlopig programma
2022

Dag 1 – Schelpdieren gezond en duurzaam
20 January 2022
08:45 - 09:30
Deltapark Neeltje Jans

Registratie en koffie, beurs open

09:30 - 09:35
Deltapark Neeltje Jans

Welkom door de organisatie

09:35 - 09:40
Deltapark Neeltje Jans

Introductie door voorzitter sessie I

09:40 - 10:15
Deltapark Neeltje Jans

Keynote 1: kansen voor consumenten

10:15 - 11:00
Deltapark Neeltje Jans

Beurs, koffie/thee

11:00 - 11:20
Deltapark Neeltje Jans

Hoe gezond zijn schelpdieren

11:20 - 11:40
Deltapark Neeltje Jans

Wat vindt de consument

11:40 - 12:00
Deltapark Neeltje Jans

Nieuwe producten en toepassingen

12:00 - 12:10
Deltapark Neeltje Jans

Discussie en conclusies o.l.v. sessie voorzitter

12:10 - 12:20
Deltapark Neeltje Jans

Pitches

12:20 - 13:40
Deltapark Neeltje Jans

Beurs, lunch

13:40 - 13:45
Deltapark Neeltje Jans

Introductie middagprogramma door voorzitter sessie II (Jo-Annes de Bat, GS Zeeland)

13:45 - 14:15
Deltapark Neeltje Jans

Keynote 2: shellfish footprint

14:15 - 14:35
Deltapark Neeltje Jans

Life cycle analyse Nederlandse schelpdierkweek

14:35 - 14:50
Deltapark Neeltje Jans

Verdere verduurzaming: organic, stikstof

14:50 - 15:30
Deltapark Neeltje Jans

Koffie/thee

15:30 - 15:50
Deltapark Neeltje Jans

Nieuwe funding

15:50 - 16:10
Deltapark Neeltje Jans

Wat doet Europa (terugmelding workshop)

16:10 - 16:20
Deltapark Neeltje Jans

Discussie en conclusies o.l.v. sessie voorzitter

16:20 - 16:30
Deltapark Neeltje Jans

Pitches

16:30 - 18:30
Deltapark Neeltje Jans

Beurs & posters, drinks

17:00 - 00:00
Deltapark Neeltje Jans

Uitreiking prijs meest innovatieve/duurzame initiatief door producent of toeleverancier

18:30 - 00:00
Deltapark Neeltje Jans

Diner op inschrijving; pitches tijdens diner: young seafood leaders ; slow food youth network.

Dag 2 – Nieuwe toekomst, nieuwe aanpak
21 January 2022
08:45 - 09:30
Deltapark Neeltje Jans

Registratie en koffie

09:30 - 09:35
Deltapark Neeltje Jans

Welkom tweede dag

09:35 - 09:40
Deltapark Neeltje Jans

Introductie door voorzitter sessie III

09:40 - 10:15
Deltapark Neeltje Jans

Keynote 3: offshore technieken

10:15 - 11:00
Deltapark Neeltje Jans

Beurs, koffie/thee

11:00 - 11:20
Deltapark Neeltje Jans

Offshore kweektechniek

11:20 - 11:40
Deltapark Neeltje Jans

Ervaringen buitenland

11:40 - 12:00
Deltapark Neeltje Jans

Oesterkweek innovaties

12:00 - 12:10
Deltapark Neeltje Jans

Discussie o.l.v. sessie voorzitter

12:10 - 12:20
Deltapark Neeltje Jans

Pitches

12:20 - 13:40
Deltapark Neeltje Jans

Beurs, lunch

13:40 - 13:45
Deltapark Neeltje Jans

Introductie middagprogramma door voorzitter sessie IV: José van Egmond, burgemeester van Reimerswaal

13:45 - 14:05
Deltapark Neeltje Jans

Meten, modelleren, voorspellen

14:05 - 14:25
Deltapark Neeltje Jans

Nieuwe beheeraanpak

14:25 - 14:45
Deltapark Neeltje Jans

Tba

14:45 - 15:15
Deltapark Neeltje Jans

Afsluitende Keynote 4: kansen op zee

15:15 - 15:25
Deltapark Neeltje Jans

Discussie olv sessie voorzitter

15:25 - 15:30
Deltapark Neeltje Jans

Afsluiting door organisatie

15:30 - 17:00
Deltapark Neeltje Jans

Beurs & posters, farewell drinks