Schelpdierconferentie
2022

De stichting Schelpdierconferenties organiseert op 17 en 18 maart 2022 de 7e editie
van de internationale schelpdierconferentie, in het Deltapark Neeltje Jans. Hoofdthema is “Schelpdieren, eiwitbron van de toekomst ?”

Onder het voorbehoud dat de covid maatregelen achter de rug zullen zijn, biedt de conferentie volop mogelijkheden elkaar eindelijk weer eens in levende lijve te ontmoeten. Naast veel ruimte voor informeel contact bestaat het programma uit lezingen, discussies, poster presentaties, pitches en een beurs voor bedrijven en instellingen. Tevens zal tijdens de conferentie de “Duurzaamheid award schelpdiersector 2020/2021” worden uitgereikt.

De conferentie is gericht op de schelpdiersector in binnen- en buitenland. Er worden deelnemers verwacht uit Nederland, UK, Ierland, Duitsland, Denemarken en Portugal. Voor vertaling Engels – Nederlands vv wordt gezorgd.

Wij hopen u te kunnen verwelkomen,

Jaap Holstein, Jasper van Houcke en Aad Smaal
Stichting Schelpdierconferentie

Thema
en dagindeling

Schelpdieren, eiwitbron van de toekomst?

Schelpdieren zijn een bron van gezond voedsel, en ze worden op een duurzame wijze geproduceerd. Ze zijn gezond vanwege de voedingswaarde: rijk aan eiwitten en mineralen, weinig vet maar wel belangrijke vetzuren. Schelpdieren worden gekweekt in de natuurlijke omgeving. Ze eten wat de natuur te bieden heeft en hebben vergeleken met andere soorten voedsel een extreem lage ecologische voetafdruk. Ze zorgen voor recycling van voedingsstoffen waardoor de groei van hun eigen voedsel -de algen-, wordt bevorderd. Toch is de belangstelling bij consument beperkt tot een groep echte liefhebbers. In bredere kring is er wel waardering, maar ontbreekt kennis van de karakteristieken en ervaring met toepassingen. Het is zelfs zo dat de consumptie van schelpdieren in Europa al jaren afneemt, mede omdat geschikte locaties voor kweek afnemen. Dit in schril contrast met de 8 % jaarlijkse groei in productie elders in de wereld: zie onderstaande figuur op basis van FAO data.
In de traditionele Europese kweekgebieden zijn er beperkingen vanwege kustbeheer, recreatie, natuurbescherming, en nieuwe gebieden zijn niet zomaar voorhanden. Intussen is er de noodzaak tot duurzame productie van gezonde voeding, niet alleen in Europa maar wereldwijd, zeker gezien de verwachte toename van de wereldbevolking en de hogere eisen die worden gesteld aan voeding. In deze context worden op de conferentie verschillende thema’s verder uitgediept, op basis van analyses, en gericht op oplossingen. Wat zijn de vragen, wat zijn de mogelijkheden, en wat kunnen we leren van anderen?

Donderdag 17 maart: Schelpdieren gezond en duurzaam

Op de eerste dag wordt ingegaan op de betekenis van schelpdieren als eiwit- en vetzuurbron van de toekomst, mede in vergelijking met traditionele bronnen uit de veeteelt. Wat is ervoor nodig om de (jonge) consument hiervoor te interesseren, wat wordt er al aan gedaan en hoe wordt dit elders aangepakt. Het gaat dan niet alleen om de betekenis als gezonde voedselbron, maar ook om het aspect duurzaamheid. Hoe zit het met de footprint in termen van koolstof, stikstof, fosfaat en zoetwater gebruik, en hoe verhoudt zich dit zowel tot vlees als tot vegetarische voeding. En hoe circulair is de schelpdierproductie, wat is de stand van zaken en wat staat er op de rol voor verdere ontwikkeling? Op basis hiervan komt aan de orde hoe dit met de consument te communiceren en hoe in te spelen op de wensen van de huidige en toekomstige consumenten.

Uitreiking duurzaamheid award 2020/2021

Ook dit jaar kunnen schelpdierkwekers, -handelaren en toeleveranciers meedingen naar de prijs voor de meest duurzaam werkende dan wel meest innovatieve kweker / handelaar / toeleverancier 2021/22. (zie ook onder prijs voor innovatie en duurzaamheid)
Op basis van de inzendingen wordt door de jury een selectie gemaakt van de meest duurzame/innovatieve initiatieven van de afgelopen jaren. De awards worden uitgereikt na de middagsessie op 20 januari.

> Lees meer of meldt je direct aan

Diner met pitches 17 maart

Tijdens het diner met sprekers, standhouders en sponsors, waarvoor bezoekers zich kunnen inschrijven, zullen er pitches worden gepresenteerd van jonge professionals in de voedsel- en schelpdiersectoren.

Vrijdag 18 maart 2022: Nieuwe toekomst, nieuwe aanpak

Op de 2e dag is de conferentie gericht op voorwaarden voor uitbreiding van schelpdierkweek in ons land. Hoe wordt ingespeeld op de behoeften van de (toekomstige) consument en de afnemende productie in Nederland en daarbuiten. Mogelijkheden voor offshore kweek worden in het buitenland op steeds meer locaties verkend en ook in Nederland staan er pilots op stapel om dat uit te proberen. Dat vereist een geheel nieuwe aanpak. Er zijn nieuwe technieken nodig om onder offshore omstandigheden te werken, er worden hoge eisen gesteld aan de logistiek, en ook wat betreft de kweektechnieken zal er nog heel wat te pionieren zijn. Dit komt met name in de ochtendsessie aan de orde. Vragen over het beheer, de vergunningverlening en de benodigde ondersteuning komen ‘s middags aan de orde, met als basisvraag vanuit welke visie de nieuwe manier van schelpdiercultuur in nieuwe gebieden ontwikkeld kan worden. Dit heeft o.a. betrekking op medegebruik van windparken, de combinatie met zeewierkweek, natuurontwikkeling en de beheer visie wat betreft het uitgeven van ‘eiwit ’kavels.

Wanneer

Donderdag - Vrijdag
17 - 18 maart, 2022

Waar

Faelweg 5
4354 RB Vrouwenpolder

Voor Wie

De Schelpdiersector
in binnen- en buitenland

Het
event

Lezingen, DiscussieS & Beurs

De conferentie zal bestaan uit lezingen, discussies, en een beurs voor bedrijven en instellingen.

Deelnemers

De conferentie is gericht op de schelpdiersector in binnen- en buitenland. Er worden deelnemers verwacht uit Nederland, UK, Ierland, Duitsland, Denemarken en Portugal. Voor vertaling Engels – Nederlands wordt gezorgd.

Beurs

Ruim 20 bedrijven zullen zich beide dagen op de beurs presenteren. De toegang tot alleen de beurs is gratis. Voor het bijwonen van de presentaties dient u zich aan te melden.

De
Beurs

Ruim 20 bedrijven zullen zich beide dagen op de beurs presenteren. De toegang tot alleen de beurs is gratis. Voor het bijwonen van de presentaties dient u zich aan te melden

Benieuwd welke bedrijven zich al aangemeld hebben voor de beurs? Klik op onderstaande button en ze stellen zich aan u voor!

Onze
Sponsors

Voorlopig programma
2022

Dag 1 – Schelpdieren, eiwitbron van de toekomst?
17 March 2022
08:30 - 09:30
Deltapark Neeltje Jans

Registratie en koffie, beurs open

09:30 - 09:35
Deltapark Neeltje Jans

Welkom door de organisatie

09:35 - 09:40
Deltapark Neeltje Jans

Introductie door voorzitter sessie I over aanbod voor de consument

Paula Schot
Wethouder Gemeente Schouwen Duiveland
09:40 - 10:10
Deltapark Neeltje Jans

Keynote 1: kansen voor consumenten

Margreet van Vilsteren
Directeur Good Fish Foundation
10:10 - 11:00
Deltapark Neeltje Jans

Beurs, koffie/thee, posters

11:00 - 11:20
Deltapark Neeltje Jans

Ontwikkeling mosselkweek in Europa: oorzaken afname en nieuwe kansen

Hans v Oostenbrugge
WUR
Jacob Capelle
WUR
11:20 - 11:40
Deltapark Neeltje Jans

Hoe gezond zijn schelpdieren?

Jasper van Houcke
HZ/University of Applied Sciences
11:40 - 12:00
Deltapark Neeltje Jans

EU blue growth agenda

Felix Leinemann
EU DG Mare
12:00 - 12:10
Deltapark Neeltje Jans

Discussie en conclusies o.l.v. sessie voorzitter

12:10 - 12:15
Deltapark Neeltje Jans

Pitch - Mosselkweek en Zonne energie

William Mitchel
Reshore
12:15 - 12:20
Deltapark Neeltje Jans

Pitch - Digitalisering Trends in de Visserij

Juliën Hanssens
Digital Architect - Securancy Intelligence
12:20 - 13:40
Deltapark Neeltje Jans

Beurs, lunch, posters

13:40 - 13:45
Deltapark Neeltje Jans

introductie door voorzitter sessie II over duurzame kweek

Jo-Annes de Bat
GS Zeeland
13:45 - 14:15
Deltapark Neeltje Jans

Keynote 2: shellfish footprint

Ray Hilborn
Seattle, USA
14:15 - 14:35
Deltapark Neeltje Jans

Life cycle analyse Nederlandse schelpdierkweek en echte waarde (true pricing)

Marnix Poelman
Geert Hoekstra
14:35 - 14:55
Deltapark Neeltje Jans

Innovaties in de oesterkweek

Eva Hartog
HZ
14:55 - 15:35
Deltapark Neeltje Jans

Koffie/thee

15:35 - 15:50
Deltapark Neeltje Jans

Terugmelding workshop over Europese aanpak - vz workshop

ir Addy Risseeuw
PO Mosselen
15:50 - 16:10
Deltapark Neeltje Jans

Nieuw schelpdierbeleid in Nederland

drs. Nanou Beekman
Directeur Visserij en Landelijk Gebied LNV
16:10 - 16:20
Deltapark Neeltje Jans

Discussie en conclusies o.l.v. sessie voorzitter

16:20 - 16:25
Deltapark Neeltje Jans

Pitch - TBA

16:25 - 16:30
Deltapark Neeltje Jans

Pitch - Marine Stewardship Council

Anne Floor van Dalfsen
MSC
16:30 - 18:30
Deltapark Neeltje Jans

Beurs & posters, drinks

17:00 - 18:30
Deltapark Neeltje Jans

Uitreiking duurzaamheid award 2019/2020

Jo-Annes de Bat
GS Zeeland
18:30 - 20:30
Deltapark Neeltje Jans

Diner op inschrijving; pitches tijdens diner

Eva Verwijs
Young seafood leaders ; slow food youth network
Dag 2 – Nieuwe toekomst, nieuwe aanpak
18 March 2022
08:30 - 09:00
Deltapark Neeltje Jans

Registratie en koffie, beurs open

09:00 - 09:05
Deltapark Neeltje Jans

Welkom tweede dag

09:05 - 09:10
Deltapark Neeltje Jans

Introductie door voorzitter sessie III over stikstof

drs Edie Engels
PO mosselen
09:10 - 09:30
Deltapark Neeltje Jans

Waar komt het stikstof probleem vandaan en hoe is het te benaderen

Mr Annet van Rooy
LCL legal
drs Cora Seip
PO mosselen
09:30 - 09:50
Deltapark Neeltje Jans

Welke technische oplossingen zijn aan boord haalbaar?

ir Andre de Bie
Program Manager Sustainable Propulsion Damen
ir Robert van Koperen
Senior Design & Proposal Engineer Damen
09:50 - 10:00
Deltapark Neeltje Jans

Discussie o.l.v. sessie voorzitter

10:00 - 10:45
Deltapark Neeltje Jans

beurs, koffie/thee

10:45 - 10:50
Deltapark Neeltje Jans

Introductie door voorzitter sessie IV over offshore kweek

Wouter van Zandbrink
vz Mosselhandel
10:50 - 11:10
Deltapark Neeltje Jans

De ontwikkeling van viskweek in Noorwegen en de koppeling met zeewier en mosselen

Harald Sveier
Leroy Seafood Group, Noorwegen
11:10 - 11:30
Deltapark Neeltje Jans

Effecten van offshore kweek voor de biodiversiteit

Emma Sheehan
Plymouth University
11:30 - 11:50
Deltapark Neeltje Jans

Multi-use pilots in de Belgische kustzone

dr Nancy Nevejan
Universiteit Gent
11:50 - 11:55
Deltapark Neeltje Jans

Pitch - Mosselkweek voor de Belgische kust

Loren Timmermans
Colruyt group
11:55 - 12:05
Deltapark Neeltje Jans

Pitch - Offshore schelpdierkweek installatie

Erik Wakkee
OOS
12:05 - 12:10
Deltapark Neeltje Jans

Pitch - Bedrijfsopvolging

Sander van Gelderen
Partner Tax Advisory, Baker Tilly
12:10 - 12:20
Deltapark Neeltje Jans

Discussie o.l.v. sessie voorzitter

12:20 - 13:40
Deltapark Neeltje Jans

beurs, lunch

13:40 - 13:45
Deltapark Neeltje Jans

Introductie door voorzitter sessie V over Kansen voor kweek op Zee

Nathalie Steins
WMR
13:45 - 14:05
Deltapark Neeltje Jans

Meten, modelleren, voorspellen

Joao Ferreira
Univ Lissabon & Longlines ltd
14:05 - 14:25
Deltapark Neeltje Jans

Hoe herstel schelpdierbanken te combineren met aquacultuur?

Karel van den Wijngaard
Ark
14:25 - 14:45
Deltapark Neeltje Jans

Nieuw beheer: kavels in zee en nieuwe markten

Wouter van Zandbrink
vz Mosselhandel
14:45 - 15:15
Deltapark Neeltje Jans

Afsluitende Keynote 3: Randvoorwaarden voor kweek op zee

Prof Dr Jaap van der Meer
WUR
15:15 - 15:25
Deltapark Neeltje Jans

Discussie olv sessie voorzitter

15:25 - 15:30
Deltapark Neeltje Jans

afsluiting door organisatie

15:30 - 17:00
Deltapark Neeltje Jans

Beurs & posters, farewell drinks

Prijzen

Toegang 1 dag

90
/incl. BTW
  • Entree voor 1 dag op de conferentie
  • Gratis lunch & snacks
  • Toegang tot alle lezingen

Toegang 2 dagen

160
/incl. BTW
  • Entree op beide dagen
  • Gratis lunch & snacks
  • Toegang tot alle lezingen

Studenten

  • Studenten kunnen -onder opgave van hun collegekaart nummer- zich aanmelden voor de conferentie bij Jasper van Houcke (j.van.houcke@hz.nl) Het tarief voor studenten is € 35 voor één dag en € 60 voor beide dagen.

De
Locaties

Deltapark Neeltje Jans

Faelweg 5
4354 RB Vrouwenpolder

Deltapark Neeltje Jans ligt in het hart van de Oosterscheldekering en is bereikbaar via de N57, zowel vanuit de richting Middelburg als vanuit Rotterdam.

Met de auto

Vanuit de Randstad rijdt u door de Rotterdam-Benelux tunnel of Brienenoordbrug.
Vervolgens volgt u de richting Zierikzee (A15-A29-N59), na Zierikzee volgt u de richting Burgh-Haamstede.
Voor Burgh-Haamstede neemt u de afslag Westschouwen/Middelburg (N57). Vanaf hier kunt u de borden Neeltje Jans volgen en vervolgens de borden Deltapark.

Vanuit de regio Brabant en Antwerpen rijdt u richting Bergen-op-Zoom. Op de A58,
u volgt de richting Middelburg/Vlissingen. Bij Goes zie je de borden voor Neeltje Jans al.
Op Neeltje Jans volgt u de borden Deltapark.

Openbaar vervoer

Komt u met het openbaar vervoer naar Deltapark Neeltje Jans? Geen probleem! Er is een bushalte op 5 minuten loopafstand. Bent u minder mobiel, houd er dan rekening mee dat het pad richting het park onverhard is en moeilijk begaanbaar met een rolstoel.

Hotel Suggesties

Hotel Terminus

Met een centrale ligging in Goes, dichtbij openbaar vervoer en op 3 minuten loopafstand van het gezellige historische centrum van Goes.