Schelpdier

Conferentie

2024

Save the date. Schelpdierconferentie 2024 op 18 en 19 januari 2024 in Deltapark Neeltje Jans.
De organisatoren werken aan het programma.
Suggesties voor sprekers of onderwerpen zijn welkom op info@schelpdierconferentie.com
Binnenkort volgt meer informatie.
Laatste nieuws

Schelpdierconferentie
2024

De stichting Schelpdierconferenties organiseert op 18 en 19 januari 2024 de 8e editie van de internationale schelpdierconferentie, in het Deltapark Neeltje Jans.

De conferentie biedt volop mogelijkheden elkaar in levende lijve te ontmoeten. Naast veel ruimte voor informeel contact bestaat het programma uit lezingen, discussies, poster presentaties, pitches en een beurs voor bedrijven en instellingen. Tevens zal tijdens de conferentie de “Duurzaamheid award schelpdiersector 2022/2023” worden uitgereikt.

De conferentie is gericht op de schelpdiersector in binnen- en buitenland. Er worden deelnemers verwacht uit Nederland, UK, Ierland, Duitsland, Denemarken en Portugal. Voor vertaling Engels – Nederlands vv wordt gezorgd.

Wij hopen u te kunnen verwelkomen,

Jaap Holstein, Jasper van Houcke en Aad Smaal
Stichting Schelpdierconferentie

Het
Nieuws

No items found.

Thema
En dagindeling

Schelpdieren, eiwitbron van de toekomst?

Schelpdieren zijn een bron van gezond voedsel, en ze worden op een duurzame wijze geproduceerd. Ze zijn gezond vanwege de voedingswaarde: rijk aan eiwitten en mineralen, weinig vet maar wel belangrijke vetzuren. Schelpdieren worden gekweekt in de natuurlijke omgeving. Ze eten wat de natuur te bieden heeft en hebben vergeleken met andere soorten voedsel een extreem lage ecologische voetafdruk. Ze zorgen voor recycling van voedingsstoffen waardoor de groei van hun eigen voedsel -de algen-, wordt bevorderd. Toch is de belangstelling bij consument beperkt tot een groep echte liefhebbers. In bredere kring is er wel waardering, maar ontbreekt kennis van de karakteristieken en ervaring met toepassingen. Het is zelfs zo dat de consumptie van schelpdieren in Europa al jaren afneemt, mede omdat geschikte locaties voor kweek afnemen. Dit in schril contrast met de 8 % jaarlijkse groei in productie elders in de wereld: zie onderstaande figuur op basis van FAO data.

In de traditionele Europese kweekgebieden zijn er beperkingen vanwege kustbeheer, recreatie, natuurbescherming, en nieuwe gebieden zijn niet zomaar voorhanden. Intussen is er de noodzaak tot duurzame productie van gezonde voeding, niet alleen in Europa maar wereldwijd, zeker gezien de verwachte toename van de wereldbevolking en de hogere eisen die worden gesteld aan voeding. In deze context worden op de conferentie verschillende thema’s verder uitgediept, op basis van analyses, en gericht op oplossingen. Wat zijn de vragen, wat zijn de mogelijkheden, en wat kunnen we leren van anderen?

Donderdag 17 maart: Schelpdieren gezond en duurzaam

Op de eerste dag wordt ingegaan op de betekenis van schelpdieren als eiwit- en vetzuurbron van de toekomst, mede in vergelijking met traditionele bronnen uit de veeteelt. Wat is ervoor nodig om de (jonge) consument hiervoor te interesseren, wat wordt er al aan gedaan en hoe wordt dit elders aangepakt. Het gaat dan niet alleen om de betekenis als gezonde voedselbron, maar ook om het aspect duurzaamheid. Hoe zit het met de footprint in termen van koolstof, stikstof, fosfaat en zoetwater gebruik, en hoe verhoudt zich dit zowel tot vlees als tot vegetarische voeding. En hoe circulair is de schelpdierproductie, wat is de stand van zaken en wat staat er op de rol voor verdere ontwikkeling? Op basis hiervan komt aan de orde hoe dit met de consument te communiceren en hoe in te spelen op de wensen van de huidige en toekomstige consumenten.

Uitreiking duurzaamheid award 2020/2021

Ook dit jaar kunnen schelpdierkwekers, -handelaren en toeleveranciers meedingen naar de prijs voor de meest duurzaam werkende dan wel meest innovatieve kweker / handelaar / toeleverancier 2021/22. (zie ook onder prijs voor innovatie en duurzaamheid)Op basis van de inzendingen wordt door de jury een selectie gemaakt van de meest duurzame/innovatieve initiatieven van de afgelopen jaren. De awards worden uitgereikt na de middagsessie op 20 januari.

Diner met pitches 17 maart

Tijdens het diner met sprekers, standhouders en sponsors, waarvoor bezoekers zich kunnen inschrijven, zullen er pitches worden gepresenteerd van jonge professionals in de voedsel- en schelpdiersectoren.

Vrijdag 18 maart 2022: Nieuwe toekomst, nieuwe aanpak

Op de 2e dag is de conferentie gericht op voorwaarden voor uitbreiding van schelpdierkweek in ons land. Hoe wordt ingespeeld op de behoeften van de (toekomstige) consument en de afnemende productie in Nederland en daarbuiten. Mogelijkheden voor offshore kweek worden in het buitenland op steeds meer locaties verkend en ook in Nederland staan er pilots op stapel om dat uit te proberen. Dat vereist een geheel nieuwe aanpak. Er zijn nieuwe technieken nodig om onder offshore omstandigheden te werken, er worden hoge eisen gesteld aan de logistiek, en ook wat betreft de kweektechnieken zal er nog heel wat te pionieren zijn. Dit komt met name in de ochtendsessie aan de orde. Vragen over het beheer, de vergunningverlening en de benodigde ondersteuning komen ‘s middags aan de orde, met als basisvraag vanuit welke visie de nieuwe manier van schelpdiercultuur in nieuwe gebieden ontwikkeld kan worden. Dit heeft o.a. betrekking op medegebruik van windparken, de combinatie met zeewierkweek, natuurontwikkeling en de beheer visie wat betreft het uitgeven van ‘eiwit ’kavels.

Wanneer?

Donderdag 18 + Vrijdag 19 januari 2024

Waar?

Faelweg 5
4345 RB Vrouwenpolder

Voor wie?

De schelpdiersector in binnen- en buitenland

Schelpdier
conferentie
2024

Organisatie
En Achtergrond

Organisatie

De 7e internationale schelpdierconferentie is georganiseerd door de Stichting Schelpdierconferenties. De Stichting heeft een bestuur, dat bestaat uit Mr. Ir. Jaap Holstein, Prof. Dr. Aad Smaal en Dr. Jasper van Houcke. Dat zijn degenen die de feitelijke organisatie voor hun rekening nemen. Jaap Holstein was voor zijn pensionering onder meer consultant, secretaris van de Vereniging van Schelpdierhandelaren, secretaris van de PO Kokkelvisserij en beleidsmedewerker bij het Ministerie van LNV. Aad Smaal is emeritus hoogleraar bij Wageningen Universiteit en was onderzoeker bij Wageningen Marine Research en bij Rijkswaterstaat.  Jasper van Houcke is lector aquacultuur aan de HZ/University of Applied Sciences en daarvoor onder meer teamleider aquacultuur aan de HZ.

Klankbordgroep

Het thema voor de conferenties en het programma wordt bediscussieerd met een klankbordgroep, die ervoor zorgt dat de onderwerpen aansluiten bij wat de ‘achterban’ interesseert. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de schelpdiersector, de overheid, en kennisinstituten.

Achtergrond

De schelpdierconferenties worden sinds 2007 in principe elke 2 jaar georganiseerd en hebben plaatsgevonden in Vlissingen, Goes en sinds 2011  op Deltapark Neeltje Jans. Het aantal deelnemers neemt elk jaar toe en ook de beurs breidt uit. De belangstelling vanuit het buitenland neemt eveneens toe. De thema’s van de conferentie zijn gericht op actuele vraagstukken, gekoppeld aan maatschappelijke ontwikkelingen op de langere termijn. De doelgroepen van de conferentie bestaan uit mensen die werkzaam zijn in de schelpdiersector, hun adviseurs, toeleveranciers en afnemers, en uit mensen die werkzaam zijn in onderzoek, beleid en beheer. Sinds een aantal jaren zijn maatschappelijke organisaties, zoals vanuit de natuurbescherming, meer betrokken bij de conferentie.

Het
Event

Lezingen, DiscussieS & Beurs

De conferentie zal bestaan uit lezingen, discussies, en een beurs voor bedrijven en instellingen.

Deelnemers

De conferentie is gericht op de schelpdiersector in binnen- en buitenland. Er worden deelnemers verwacht uit Nederland, UK, Ierland, Duitsland, Denemarken en Portugal. Voor vertaling Engels – Nederlands wordt gezorgd.

Beurs

Ruim 20 bedrijven zullen zich beide dagen op de beurs presenteren. De toegang tot alleen de beurs is gratis. Voor het bijwonen van de presentaties dient u zich aan te melden.

De
Beurs

Ruim 20 bedrijven zullen zich beide dagen op de beurs presenteren. De toegang tot alleen de beurs is gratis. Voor het bijwonen van de presentaties dient u zich aan te melden

Benieuwd welke bedrijven zich al aangemeld hebben voor de beurs? Klik op onderstaande button en ze stellen zich aan u voor!

Bekijk alle stands
No items found.

Onze
Sponsors

No items found.

Voorlopig
Programma

-

No items found.
-

No items found.

-

No items found.
-

No items found.

De
sprekers

De schelpdier-conferentie biedt veel mogelijkheden om de sprekers beter te leren kennen en met hen van gedachten te wisselen

Bekijk alle
sprekers

No items found.

Prijzen

Toegang 1 dag

€ 90,-

incl. BTW

Entree voor 1 dag op de conferentie
Gratis lunch & snacks
Toegang tot alle lezingen

Aanmelden
Toegang 2 dagen

€ 160,-

incl. BTW

Entree op beide dagen
Gratis lunch & snacks
Toegang tot alle lezingen

Aanmelden
Studenten

Studenten kunnen -onder opgave van hun collegekaart nummer- zich aanmelden voor de conferentie bij Jasper van Houcke (j.van.houcke@hz.nl) Het tarief voor studenten is € 35 voor één dag en € 60 voor beide dagen.

Aanmelden

De
Locatie

Deltapark Neeltje jans

Deltapark Neeltje Jans ligt in het hart van de Oosterscheldekering en is bereikbaar via de N57, zowel vanuit de richting Middelburg als vanuit Rotterdam.

Met de auto

Vanuit de Randstad
rijdt u door de Rotterdam-Benelux tunnel of Brienenoordbrug.
Vervolgens volgt u de richting Zierikzee (A15-A29-N59), na Zierikzee volgt u de richting Burgh-Haamstede.
Voor Burgh-Haamstede neemt u de afslag Westschouwen/Middelburg (N57). Vanaf hier kunt u de borden Neeltje Jans volgen en vervolgens de borden Deltapark.

Vanuit de regio Brabant en Antwerpen rijdt u richting Bergen-op-Zoom. Op de A58,
u volgt de richting Middelburg/Vlissingen. Bij Goes zie je de borden voor Neeltje Jans al.
Op Neeltje Jans volgt u de borden Deltapark.

Openbaar vervoer
Komt u met het openbaar vervoer naar Deltapark Neeltje Jans? Geen probleem! Er is een bushalte op 5 minuten loopafstand. Bent u minder mobiel, houd er dan rekening mee dat het pad richting het park onverhard is en moeilijk begaanbaar met een rolstoel.

Ontdek de website
Hotel suggetie
Hotel Terminus

Met een centrale ligging in Goes, dichtbij openbaar vervoer en op 3 minuten loopafstand van het gezellige historische centrum van Goes.

Als u vragen heeft,
bel gerust

(+31) 653912018

of stuur een email naar info@schelpdierconferentie.com