Wouter van Zandbrink

SpecialityVoorzitter vereniging Schelpdierhandel

Wouter van Zandbrink is voorzitter Taskforce Schelpdieren. Bestuurder/adviseur; Wagenings landbouweconoom, voormalig senator en voormalig gedeputeerde van de Provincie Zeeland.

 

Blue Deal: programma en uitvoering

Sector, overheid, NGO’s en Impuls Zeeland hebben de handen ineen geslagen voor de ontwikkeling van de Nederlandse schelpdiersector. Dat vraagt inspanningen voor de kweek in nieuwe gebieden nl. Voordelta/Noordzee met natuurinclusieve eiwitkavels als ook inspanningen om nieuwe markten en consumenten te bereiken. In de inleiding wordt het programma van de Taskforce gepresenteerd.