mr. Werner Lindhout

SpecialityLGL Legal

Mr. Werner Lindhout is begin 2001 afgestudeerd in het bouwrecht aan de Universiteit van Tilburg. Sedert 2008 is hij partner bij LGL legal. Werner is voorzitter van de branchegroep bouw- en vastgoed.

Hij houdt zich bezig met zowel het bestuurs- en milieurecht als het contracten-, aanbestedings- en vastgoedrecht en werkt graag op het snijvlak van deze rechtsgebieden. De cli├źntenkring bestaat uit aannemers en ontwikkelaars en (ondernemers uit) de schaal- en schelpdiervisserijsector.

 

Waar komt het stikstof probleem vandaan en hoe is het te benaderen?

Er is de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor stikstof. Stikstof is onmisbaar voor plantengroei. Te veel stikstof zorgt voor minder plant- en diersoorten: de biodiversiteit neemt af, met een verstoring van het evenwicht in de natuur tot gevolg. Beleidsmatig geeft dit bijvoorbeeld het risico dat Nederland de Natura 2000-doelen niet gaat halen. In 2021 werd de Wet “stikstofreductie en natuurverbetering” van kracht. Aan de ene kant wordt middels deze wet ruimte gegeven (bijv. aan de bouw). Aan de andere kant knelt stikstof nog steeds en zijn maatregelen nodig. Voor de schelpdiersector speelt stikstof bij de vergunningverlening. Hoewel er juridisch en rekenkundig voor de schelpdiersector momenteel ruimte is, ligt de uitweg uit het probleem bij het verminderen van uitstoot. Technische mogelijkheden worden onderzocht en her en der laten schepen al aanpassingen doen.