Prof dr Klaas Timmermans

SpecialityNIOZ Yerseke; klaas.timmermans@nioz.nl
CV

 

Klaas Timmermans is marien bioloog, gespecialiseerd in ecofysiologie van zeewier. Hij is interim-hoofd van de afdeling Kust Systemen (COS) van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ-Texel), senior wetenschapper bij de afdeling Estuariene en Delta Systemen (EDS, NIOZ-Yerseke), honorair professor Marine Plantaardige Biomassa bij de Rijksuniversiteit Groningen, en lector Aquacultuur bij de Hogeschool Zeeland.

Titel keynote: Voedsel transities op de Noordzee en in de Delta: kansen en innovaties.
 
Samenvatting

 

De transities van terrestrisch dierlijk naar marien plantaardig eiwit, die van verzamelen in het wild naar gecontroleerd telen en die naar gegarandeerd gezond en veilig voedsel vragen om nieuw onderzoek en innovatief onderwijs. Hiervoor is hechte samenwerking tussen kennisinstellingen, onderwijs, overheden en bedrijven essentieel. Zeker als deze transities gecombineerd worden met duurzame productie van energie en innovatieve oplossingen voor watermanagement/waterveiligheid. De Vlaams-Nederlandse (VL-NL) Delta is DE regio om klimaatbestendige oplossingen te ontwikkelen en in de praktijk te brengen op genoemde gebieden van water, energie en voedsel. Deze lezing geeft aan wat er op het gebied van duurzaam voedsel op zee al gebeurt, en welke volgende stappen nodig zijn. Concreet wordt aangegeven welke veranderingen nodig zijn: verandering van ruimtegebruik in de kustwateren i.v.m. de vele windmolenparken, de overstap naar mariene biomassa van laag trofisch niveau (veelal plantaardig), het telen van gezond, duurzaam en veilig voedsel gedurende klimaatverandering en zeespiegelstijging.