Prof Dr Jaap van der Meer

SpecialityWMR, WUR & VU

Jaap van der Meer is marien bioloog met een sterke theoretische belangstelling. Dat heeft er toe geleid  dat hij graag een wiskundige aanpak hanteert om biologische vraagstukken te lijf te gaan. Hij heeft ruim 25 jaar bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel gewerkt, waar hij onder meer onderzoek gedaan heeft naar de energiehuishouding van zeedieren. Sinds ruim twee jaar werkt hij voor Wageningen Marine Research waar hij de kennis die hij heeft opgedaan over ecologische energetica gebruikt om te achterhalen hoeveel voedsel voor de mens de zee op een duurzame manier kan produceren. Hij is tevensbijzonder hoogleraar aan de Wageningen Universiteit en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Samenvatting ECOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN VOOR KWEEK OP ZEE

Rond 2050 wonen er 10 miljard mensen op aarde. Door de toenemende welvaart bij steeds grotere delen van de wereldbevolking neemt ook de vraag per persoon naar hoogwaardig voedsel toe. Schaarste aan nieuwe landbouwgronden, toenemende bodemuitputting, zoetwatertekorten en klimaatverandering roepen twijfels op of het land aan de stijgende vraag kan blijven voldoen. Steeds meer wordt daarom naar de open zee gekeken om voedsel te produceren. De overgang van visserij naar aquacultuur zal volgens velen tot een grote stijging van de productie van voedsel uit zee kunnen leiden. De vraag is echter waar de ecologische grenzen van het mariene ecosysteem liggen. Hoeveel voedsel kan extensieve mariene aquacultuur werkelijk leveren? Wanneer gaat bijvoorbeeld de kweek van zeewier ten koste van de kweek van schelpdieren? En wat zijn de effecten op de visserijopbrengsten? Deze lezing zal een eerste antwoord op deze vragen geven.