Prof dr Jaap van der Meer

SpecialityVU and Wageningen Marine Research
Bio

Prof. Dr. Jaap van der Meer is een marien ecoloog die een theoretische benadering van energie- en stofstromen door organismen, populaties en ecosystemen nastreeft. Na jaren voor het NIOZ gewerkt te hebben, is hij sinds kort verbonden aan Wageningen Marine Research (WMR). Hij doceert ook Mariene Populatie-Ecologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Titel: Hoe productief is de zee voor extensieve aquacultuur ?
 
Samenvatting

Met 10 miljard mensenmonden te voeden rond 2050 en door klimaatverandering verwachte problemen met de landbouwproductie, wordt meer en meer naar de zee gekeken als toekomstige bron van voedsel. Verwachtingen worden uitgesproken dat de schamele 1,5% van ons voedsel dat op dit moment uit zee komt wel met ordes van grootte kan toenemen, als wij de stap maken van visserij naar aquacultuur. Maar waarop zijn deze verwachtingen gebaseerd? In deze lezing ga ik in op enkele essentiële verschillen tussen land- en zee-ecosystemen op grond waarvan deze verwachtingen getemperd moeten worden.