Pauline Kamermans

SpecialityWageningen Marine Research, Yerseke; pauline.kamermans@wur.nl
Bio

Pauline Kamermans heeft 31 jaar ervaring met marien ecologisch en aquacultuur onderzoek, waarvan 24 jaar gewijd aan schelpdieren. Haar huidige werk richt zich op schelpdier aquacultuur en natuurherstel. Het onderzoek wordt gefinancierd door de EU, de nationale en regionale overheid, schelpdier kwekers, natuur organisaties en windpark ontwikkelaars. Ze was voorzitter van de ICES Werkgroep Mariene Schelpdierkweek (2009-2012) en de ICES Werkgroep Aquacultuur (2013-2015). Kamermans werkt sinds 2000 voor Wageningen Marine Research en haar voorlopers, waar ze projecten uitvoert naar het voorspellen van nieuwe aanwas van mosselen en oesters, methoden voor het invangen van jonge mosselen en oesters, het ontwikkelen van kweek in broedhuizen en het herstel van platte oesterbedden.

Titel: Kennis en innovatie voor mossel en oesterkweek op de Noordzee
Samenvatting

In Nederland worden mosselen en oesters gekweekt in Waddenzee, Oosterschelde en Grevelingen. In het buitenland (b.v. Engelse Zuidkust en kust van Portugal) worden mosselen ook meer buitengaats gekweekt. In de periode 2004-2016 zijn diverse desk studies uitgevoerd naar de haalbaarheid van mosselteelt op de Noordzee. Zowel de teelt op zich, als de combinatie met windparken zijn onderzocht. Uit deze studies blijkt dat de biologische randvoorwaarden voor mosselteelt aanwezig zijn. Voor technische haalbaarheid is een test onder Nederlandse omstandigheden nodig. Berekeningen laten zien dat mosselteelt ook economisch haalbaar moet zijn. Daarbij zijn echter veel aannamen gedaan over het teeltsysteem en teeltmethode. De presentatie geeft een overzicht van de kennis- en innovatievragen die beantwoord moeten worden voor teelt op de Noordzee.