Paula Schot

SpecialityWethouder Gemeente Schouwen Duiveland

Okt. 2020 – heden: Wethouder Sociaal Domein en Water bij Gemeente Schouwen-Duiveland

Functies uit hoofde van de portefeuille Water:

– lid Regieteam Zuidwestelijke Delta;

– lid Bestuurlijk team Zuidwestelijke Delta. Namens de Vereniging Zeeuwse Gemeenten:

– lid AB Nationaal Park Oosterschelde;

– lid Bestuurlijk Overleg Grevelingen;

– lid Bestuurlijk Overleg Getij Grevelingen.