mr. Megan Claessen

SpecialityLGL Legal

Mr. Megan Claessen heeft gestudeerd aan Tilburg University en zij heeft in 2021 haar studie afgerond door het behalen van haar master Rechtsgeleerdheid. Tijdens haar studie heeft zij stage gelopen bij een advocatenkantoor. Ook is zij meerdere jaren met veel plezier actief geweest voor de Rechtswinkel. Sinds 2021 is zij voor LGL Legal werkzaam. Gedurende haar studie en stage heeft Megan een interesse ontwikkeld voor het civiele recht, en in het bijzonder voor het arbeidsrecht. De levendigheid van dat rechtsgebied spreekt haar ontzettend aan. De opgedane kennis kan ze nu toepassen in de praktijk.

 

Waar komt het stikstof probleem vandaan en hoe is het te benaderen?

Er is de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor stikstof. Stikstof is onmisbaar voor plantengroei. Te veel stikstof zorgt voor minder plant- en diersoorten: de biodiversiteit neemt af, met een verstoring van het evenwicht in de natuur tot gevolg. Beleidsmatig geeft dit bijvoorbeeld het risico dat Nederland de Natura 2000-doelen niet gaat halen. In 2021 werd de Wet “stikstofreductie en natuurverbetering” van kracht. Aan de ene kant wordt middels deze wet ruimte gegeven (bijv. aan de bouw). Aan de andere kant knelt stikstof nog steeds en zijn maatregelen nodig. Voor de schelpdiersector speelt stikstof bij de vergunningverlening. Hoewel er juridisch en rekenkundig voor de schelpdiersector momenteel ruimte is, ligt de uitweg uit het probleem bij het verminderen van uitstoot. Technische mogelijkheden worden onderzocht en her en der laten schepen al aanpassingen doen.