Marnix Poelman

SpecialityWUR

Marnix Poelman MSc werkt aan een grote verscheidenheid aan (inter-) nationale projecten op het gebied van aquacultuur systemen met een focus op duurzame en voedselveilige productie, meervoudig ruimtegebruik en offshore opties. Life Cycle Assessment, food safety by design, duurzaamheidsindicatoren, circulaire economie en bij-product valorisatie zijn enkele van de ontwikkelde expertises.

Life cycle analyse Nederlandse schelpdier kweek en echte prijs (true pricing)

Een methode om de inputs en outputs van productieprocessen te meten is life cycle analyses (LCA) vertaald als levenscyclusanalyse. Met LCA beoordeel je, uitgedrukt in een getal of score, de milieubelasting van een voedselproduct gedurende de hele levenscyclus. Een LCA kan ook de verbeterpunten binnen een voedselketen identificeren. Daarnaast dient LCA data vaak als basis voor true pricing berekeningen. In de prijzen van voedselproducten door de hele keten heen zijn de verborgen kosten van negatieve neveneffecten (true costs) voor mens en milieu veelal nog niet meegerekend. Voorbeelden hiervan zijn milieukosten, zoals CO2-uitstoot en de druk op biodiversiteit, en sociale kosten, zoals gezondheid en arbeidsomstandigheden. Tegelijk kunnen er ook verborgen opbrengsten (true value) met positieve neveneffecten voor mens en milieu spelen. In de context van schelpdierkweek zijn dit ecosysteemdiensten. Het doel van true pricing is alle kosten zichtbaar te maken in de consumentenprijs.