Marnix Poelman MSC

SpecialityWageningen Marine Research, Yerseke; marnix.poelman@wur.nl
Bio

Marnix Poelman MSc is wetenschapper bij wageningen  marine research (WMR) en richt zijn onderzoeksactiviteiten op de ontwikkeling en toepassing van instrumenten om de duurzaamheid in de aquacultuur te verbeteren. Hij werkt sinds 19 jaar aan nationale en internationale projecten voor aquacultuursystemen (schaal- en schelpdieren) met focus op duurzame productie. De laatste jaren heeft hij op nationaal niveau gewerkt aan de beoordeling van aquacultuur op open zee, duurzaamheid van recirculatiesystemen en organische aquacultuur. Hij werkt voor overheids- en particuliere organisaties als consulting expert op het gebied van duurzame aquacultuur. Zijn kerncompetentie ligt in de ontwikkeling en toepassing van multidisciplinaire benaderingen om nieuwe tools en innovaties te ontwikkelen in een multi-use setting van zeewier, schelpdieren en natuurinclusieve productiesystemen. In de huidige periode is Marnix actief op het gebied van “circulair” door productvalorisatie en Tetrodotoxin Research-projecten. Ook is hij teamleider voor het Team Blue Growth, waarin offshore zeewier-, vis- en schelpdierinnovaties zijn ondergebracht ter ondersteuning van voedselzekerheid.

Titel: Blauw-Groene revolutie: schelpdieren in vergelijking met vlees en planten kweek 
Samenvatting

Om de wereld te voeden is in 2050 een substantiële efficiëntie in voedselproductie en gebruik nodig. Schelpdieren zullen hier vanuit het mariene systeem een rol in hebben vanwege hun laag trofische niveau en productie efficiëntie. De groeikansen van schelpdierproductie worden hoog ingeschat, waardoor het cruciaal is om deze producten optimaal te produceren en te gebruiken. Hoe is de huidige productie efficiëntie in relatie tot het milieu en andere producten en welke kansen zijn er om deze waarden optimaal te benutten? Dat zijn vragen die in deze presentatie behandeld worden.

Er zijn wereldwijd een select aantal Life Cycle Assessment studies uitgevoerd naar de milieuprestaties in schelpdierkweek. De meest relevante resultaten voor de ontwikkeling van schelpdierkweek worden toegelicht. Hierbij wordt een reflectie gegeven naar de kansen die de productie efficiëntie van schelpdieren geven in relatie tot en in vergelijking met andere producten. Dit wordt in het licht geplaatst van mogelijkheden voor toepassing van schelpdierproductie in een circulair voedsel systeem.