Joao Ferreira

SpecialityUniv Lissabon & Longline Environment Ltd, Portugal/UK

Prof. Dr. Joao G. Ferreira is de Chief Scientific Officer van Longline Environment Ltd., een Brits/Iers technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame aquacultuur. Joao is hoogleraar Milieutechniek Nieuwe Universiteit van Lissabon, Portugal. Hij coördineerde de modellering binnen internationale onderzoeksprojecten over  aquacultuur, eutrofiëring en kustbeheer. Hij is de auteur van de EcoWin-software voor ecologische modellering op systeemschaal, en co-auteur van het FARM-draagkrachtmodel Hij was lid van de EU Kaderrichtlijn Water Kaderrichtlijn Gemeenschappelijke Implementatie Strategie taakgroep voor estuariene en kustsystemen en leidde de eutrofiëring begeleidingsgroep voor de EU Mariene Strategie Kaderrichtlijn.

 

De blauw-groene toekomst: schelpdieren, digitale technologieën en precisie-aquacultuur

In het afgelopen decennium heeft de Europese Unie concepten als blauwe groei en circulaire economie sterk gepromoot. In de lezing geef ik een overzicht van de digitale middelen die nu beschikbaar zijn om deze ambitie te helpen realiseren: omgevingssensoren, wiskundige modellen en beheerplatforms. Een breed scala aan aspecten met betrekking tot groei, uitputting van voedsel, milieueffecten en verspreiding van ziekteverwekkers kan worden gesimuleerd om de industrie te helpen de gevolgen van klimaatverandering te voorspellen. Deze tools worden nu ook gebruikt om duurzaamheid en ecosysteemdiensten te kwantificeren.