Jildou Schotanus MSc

SpecialityHZ, University of Applied Sciences/NIOZ Yerseke. Jildou.schotanus@hz.nl
bio

Jildou Schotanus, MSc. has a bachelor diploma in Marine Biology and a Master in Evolution and Ecology at Groningen University. She has lived in Zeeland since January 2016 and has started her PhD. She works at the HZ for three days a week and at the NIOZ for two days. Her research is focussed on improving the construction of mussel beds in order to prevent the sand hunger in the Oosterschelde, to increase the natural value and to create new production areas for mussel fishermen.

Jildou Schotanus, MSc. heeft een bachelor diploma in mariene biologie en een master in evolutie en ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze woont sinds januari 2016 in Zeeland en is aan haar promotieonderzoek begonnen. Ze werkt drie dagen per week bij de HZ en twee dagen bij het NIOZ. Haar onderzoek is gericht op het verbeteren van de bouw van mosselbanken om de zandhonger in de Oosterschelde te voorkomen, de natuurwaarden te vergroten en nieuwe productiegebieden voor mosselvissers te creëren

Titel: Meerwaarde Met Mosselen
Samenvatting

Binnen het project Meerwaarde Met Mosselen onderzoekt de HZ University of applied sciences samen met mosselkwekers, natuurorganisaties, Rijkswaterstaat en onderzoekers van het NIOZ, IMARES en Deltares, de mogelijkheden om droogvallende mosselbedden aan te leggen op plekken waar je ze normaal niet vind omdat de golfslag en erosie te hoog zijn. Droogvallende mosselbanken op eroderende zandplaten kunnen een belangrijke rol spelen in de kustbescherming en natuurbehoud en eventueel nieuwe productiegronden voor de mosselkweek bieden. Inmiddels zijn we aan het einde van het project en hebben we een werkende aanleg techniek ontwikkeld, waarbij de mosselen tussen wegspoelbarrières worden gezaaid. Het laatste veldexperiment geeft veel belovende resultaten wat betreft het tegengaan van erosie en het verhogen van de biodiversiteit. Op het moment wordt er nagedacht over opschaling en implementatie op andere plekken in de Oosterschelde.