Dr Ir Jacob Capelle

SpecialityWUR

Dr Ir Jacob Capelle is gespecialiseerd in de populatiedynamiek van schelpdieren in relatie tot de schelpdiercultuur. Hij promoveerde aan de Wageningen Universiteit bij de vakgroep Aquacultuur en Visserij met onderzoek naar het rendement van de mosselkweek. Na een periode bij de Hogeschool Zeeland is hij sinds 2016 werkzaam bij Wageningen Marine Research in Yerseke als schelpdieronderzoeker.

 

Samenvatting Dalende trends in mosselproductie in Europa: oorzaken en kansen

In tegenstelling tot de toenemende aquacultuurproductie van mosselen wereldwijd, vertoont de productie in de Europese Unie (EU) de afgelopen twee decennia een dalende trend en de mosselsector in Nederland vormt hierop geen uitzondering. In deze presentatie worden EU-trends in de mosselproductie en Nederlandse trends vergeleken en wordt een SWOT-analyse gepresenteerd van de mosselsector in de EU en Nederland. Lessen voor de EU en de Nederlandse sector bieden mogelijke trajecten voor de toekomst, zowel in biologisch als sociaal-economisch opzicht.