Ir. Wouter van Zandbrink

SpecialityVereniging van Mosselhandelaren. info@zandbrink.nl
Bio

Voorzitter van de Vereniging van Schelpdierverwerkers en – handelaren en van de Coalitie Delta Natuurlijk. Voordien bestuurder van Zeeland en senator. Zoon van een melkveehouder. Landbouweconoom, was onder meer directeur Zuid van ministerie Landbouw Natuur Voedselkwaliteit en regiodirecteur bij de Dienst Landelijk Gebied

Keynote lezing over de rol van schelpdieren in de circulaire economie
Samenvatting

Het gebruik door de mens van de planeet – onder meer voor productie van voedsel – stuit op ecologische grenzen. Een van de antwoorden is een circulaire economie. Uiteen wordt gezet welke rol de kweek van schelpdieren daarbij kan vervullen. Tevens wordt een route geschetst voor de ontwikkeling van de Nederlandse schelpdiersector.