Dr Ir Hans van Oostenbrugge

SpecialityWUR

Dr Ir Hans van Oostenbrugge is senior visserij-econoom bij Wageningen Economic Research. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring in visserij- en aquacultuuronderzoek en meer dan 15 jaar in visserij-economie en visserijbeheer. Sinds 2001 is hij werkzaam op het gebied van het EU-gegevensverzamelingsprogramma, effectbeoordeling en bio-economische modellering en heeft hij projectmanagementervaring in (inter)nationale projecten. Hij is betrokken geweest bij een groot aantal nationale en EU-projecten op het gebied van duurzame visserij en aquacultuur, en een aantal studies over de Nederlandse mosselsector, waaronder een sociaaleconomische evaluatie van het mosselconvenant

Samenvatting Dalende trends in mosselproductie in Europa: oorzaken en kansen

In tegenstelling tot de toenemende aquacultuurproductie van mosselen wereldwijd, vertoont de productie in de Europese Unie (EU) de afgelopen twee decennia een dalende trend en de mosselsector in Nederland vormt hierop geen uitzondering. In deze presentatie worden EU-trends in de mosselproductie en Nederlandse trends vergeleken en wordt een SWOT-analyse gepresenteerd van de mosselsector in de EU en Nederland. Lessen voor de EU en de Nederlandse sector bieden mogelijke trajecten voor de toekomst, zowel in biologisch als sociaal-economisch opzicht.