Geert Hoekstra

SpecialityWUR

Geert Hoekstra MSc heeft een passie voor seafood door dagelijks te ontdekken hoe en waarom markten functioneren achter de cijfers en data. Hij is sinds 2018 economisch onderzoeker seafood (visserij en aquacultuur), markten en waardeketen(s) bij Wageningen Economic Research (voormalig LEI). Geert heeft Bedrijfskunde (BSc) met een master in Marketing (MSc) gestudeerd. Hij parttime betrokken bij de Nederlandse maritieme mbo school ROC Friese Poort in de rol van practor (lector in het mbo)

Life cycle analyse Nederlandse schelpdier kweek en echte prijs (true pricing)

Een methode om de inputs en outputs van productieprocessen te meten is life cycle analyses (LCA) vertaald als levenscyclusanalyse. Met LCA beoordeel je, uitgedrukt in een getal of score, de milieubelasting van een voedselproduct gedurende de hele levenscyclus. Een LCA kan ook de verbeterpunten binnen een voedselketen identificeren. Daarnaast dient LCA data vaak als basis voor true pricing berekeningen. In de prijzen van voedselproducten door de hele keten heen zijn de verborgen kosten van negatieve neveneffecten (true costs) voor mens en milieu veelal nog niet meegerekend. Voorbeelden hiervan zijn milieukosten, zoals CO2-uitstoot en de druk op biodiversiteit, en sociale kosten, zoals gezondheid en arbeidsomstandigheden. Tegelijk kunnen er ook verborgen opbrengsten (true value) met positieve neveneffecten voor mens en milieu spelen. In de context van schelpdierkweek zijn dit ecosysteemdiensten. Het doel van true pricing is alle kosten zichtbaar te maken in de consumentenprijs.