Drs. Nanou Beekman

SpecialityMinisterie van LNV

Drs. Nanou Beekman werkt momenteel als directeur Grote Wateren, Visserij en Landelijk Gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor die tijd werkte zij ondermeer bij Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Holland, KPMG, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Europese Commissie. Nanou Beekman studeerde Bestuurskunde en Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Samenvatting Nieuw schelpdierbeleid in Nederland

In 2004 is het Beleidsbesluit Schelpdiervisserij “Ruimte voor een zilte oogst” opgesteld voor de periode 2005-2020. Die beleidsperiode is afgelopen en ook de schelpdiersector is in de afgelopen jaren veranderd. Tevens zijn de afgelopen jaren meerdere beleidsdocumenten van zowel overheid als sector verschenen, die effect hebben op het schelpdierbeleid. Een actualisering van het schelpdierbeleid is daarom nodig en voorzien in 2022.

Deze actualisering heeft eveneens betrekking op verduidelijking van het innovatie- en experimenteerbeleid en het traject ná een experiment.

In deze lezing zal ik ingaan op deze veranderingen en de hoofdlijnen van het geactualiseerde schelpdierbeleid benoemen.