Ing. Edie Engels

SpecialityVoorzitter PO Mosselcultuur

Ing. Edie Engels is een echte Zeeuw met een chemisch technische achtergrond. Tot 2018 was hij werkzaam in de Milieudienstverlening en de Chemische Industrie. Hij is namens de industrie in ZW Nederland betrokken geweest bij het tot stand komen van het Klimaatakkoord. Thans is hij o.a. Voorzitter van de Producenten Organisatie van de Nederlandse Mosselcultuur, Commissaris bij Economische Impuls Zeeland,  voorzitter van de RvC van Rabobank Zeeuws-Vlaanderen, lid van de RvA van Twinnovate en is hij DB lid bij de Zeeuwse Milieu Federatie.