Dr Ir Jeroen Wijsman

SpecialityWageningen Marine Research, Yerseke. Jeroen.wijsman@wur.nl
bio

Jeroen Wijsman, is marien ecoloog met meer dan 20 jaar onderzoekservaring in de Zeeuwse Delta. Na zijn studie Biologie in Wageningen is hij gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar de afbraak van organisch materiaal in de bodem van de Zwarte Zee. Als adviseur mariene ecologie bij het Waterloopkundig Laboratorium in Delft heeft hij meegewerkt aan de ontwikkeling en toepassing van modellen om de impact van menselijk gebruik op mariene ecosystemen te kwantificeren. Sinds 2005 is Jeroen werkzaam als senior onderzoeker schelpdierkweek bij Wageningen Marine Research in Yerseke en tussen 2012 en 2016 was hij deeltijd lector aquacultuur in deltagebieden bij de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Jeroen is expert in analyse van complexe data. Hij maakt veelvuldig gebruik van modellen om complexe ecosystemen beter te kunnen begrijpen.

Titel: Is er voldoende draagkracht voor schelpdierkweek?

 

Samenvatting

De term draagkracht wordt vaak gebruikt als een maat voor de hoeveelheid schelpdieren die er in een ecosysteem kunnen worden gekweekt. Afnemende groei en kwaliteit (vleesgewichten) van de gekweekte schelpdieren worden vaak gezien als indicator dat de draagkracht is bereikt en dat er te veel schelpdieren aanwezig zijn in verhouding tot de beschikbare hoeveelheid voedsel. Draagkracht is voor een groot deel afhankelijk van de productie van voedsel (microalgen), uitwisseling van het voedsel met de omliggende wateren en de totale graasdruk door gekweekte en natuurlijk voorkomende schelpdieren en andere filterfeeders. In deze presentatie wordt de meest actuele stand van zaken gepresenteerd met betrekking tot de draagkracht van de Oosterschelde en de Waddenzee voor schelpdieren.