Dr ir Jacob Capelle

SpecialityWageningen Marine Research, Yerseke; jacob.capelle@wur.nl
Bio

Jacob Capelle is schelpdieronderzoeker gespecialiseerd in de populatiedynamiek van schelpdieren in relatie tot de schelpdiercultuur. Hij promoveerde aan de Wageningen Universiteit bij de vakgroep Aquacultuur en Visserij met onderzoek naar factoren in het rendement van de extensieve mosselkweek. Na een aantal jaar als onderzoeker aquacultuur gewerkt te hebben op de Hogeschool Zeeland, werkt Jacob sinds 2016 bij Wageningen Marine Research in Yerseke. Hij richt zich voornamelijk op toegepaste en fundamentele vragen rondom de mosselkweekpraktijk.

Titel: Variatie in groei en overleving van mosselen op percelen: Waddenzee vs Oosterschelde
Samenvatting

Mosselen zijn voor hun groei en overleving sterk afhankelijk van de omgeving. Een mossel groeit met wat de omgeving aan voedsel aanbiedt. Dit geldt ook voor mosselen op kweekpercelen. De omgeving voor een mossel op een perceel is zeer variabel, zowel door variatie in de hoeveelheid en kwaliteit van het voedsel, als door de aanwezigheid van andere mosselen. De overleving van dezelfde mossel wordt ook sterk door de omgeving bepaald, bijvoorbeeld door de kans opgegeten te worden, door de mogelijkheid door andere mosselen verdrongen te worden, of het risico weg te spoelen. In deze presentatie willen we u laten zien wat we hier de afgelopen jaren over geleerd hebben, vanuit het perspectief van de mosselkweekpraktijk. Welke patronen hebben we gezien op de schaal van de kweekgebieden Waddenzee en Oosterschelde en hoe verhouden deze gebieden zich nu tot elkaar? Vervolgens zoomen